Legislatie

Legislația privind organizarea și funcționarea instituției:

 

 1. Constituția României - link către portalul http://legislatie.just.ro
 2.  

 3. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - link către portalul http://legislatie.just.ro
 4.  

 5. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - link către http://legislatie.just.ro
 6.  

 7. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare - link către http://legislatie.just.ro
 8.  

 9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare - link către portalul http://legislatie.just.ro
 10.  

 11. Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională in administrația publică - link către portalul http://legislatie.just.ro
 12.  

 13. Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ - link către portalul http://legislatie.just.ro
 14.  

 15. Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 - link către portalul http://legislatie.just.ro
 16.