CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, HALĂ PENTRU SERVICEAUTO ȘI VULCANIZARE, IMPREJMUIRE TEREN

Beneficiari: APOSTU ALINA ȘI APOSTU VIOREL

Anunt

Aviz de oportunitate

Memoriu de prezentare si Regulament local de urbanism

Certificat de urbanism

Planse

Rezultatul informarii si consultării publicului - Etapa II

Raport informare si consultare public