CONSTRUIRE STAȚIE MIXTĂ DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI

Beneficiari: SC OCTANO DOWNSTREAM SRL

Anunt de intentie

Aviz de oportunitate

Memoriu General faza P.U.Z.

Certificat de urbanism

Planșe P.U.Z.

Regulament local de Urbanism faza P.U.Z.

Anunt privind consultarea publicului in etapa elaborarii propunerilor