CONSTRUIRE HALĂ DEPOZIT DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI BIROURI

Anunț de intenție I

Aviz de oportunitate PUZ

Document de planificare PUZ

Certificat de urbanism PUZ

Panou

Memoriu PUZ